Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Sponsors

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam + voornaam:

Straat + huisnummer:

Postnummer:

Gemeente:

Geboortedatum:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

INLICHTINGEN WEDSTRIJDEN

Ik wens aan te sluiten als:

Recreatievissers mogen alle dagen vissen, uitgezonderd op de wedstrijddagen.

Om wedstrijdvisser te worden en te blijven moet men aan minstens 4 van de 8 reeksen van het kampioenschap zaterdag- en/of zondagvissen deelnemen, behoudens in geval van overmacht te beoordelen door het bestuur in samenspraak met het lid.

In te vullen indien U wenst aan te sluiten als wedstrijdvisser:

KAMPIOENSCHAP ZONDAGVISSEN (36 visplaatsen)

KAMPIOENSCHAP ZATERDAGVISSEN (36 visplaatsen)

EVENTUELE VRAGEN

CLUBINFO: Aanvraag aansluiting

DE BICKEVISSERS