Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam + voornaam:

Straat + huisnummer:

Postnummer:

Gemeente:

Geboortedatum:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

INLICHTINGEN WEDSTRIJDEN

Ik wens aan te sluiten als:

Recreatievissers mogen alle dagen vissen, uitgezonderd op de wedstrijddagen.

Om wedstrijdvisser te worden en te blijven moet men aan minstens 4 van de 8 reeksen van het kampioenschap zaterdag- en/of zondagvissen deelnemen, behoudens in geval van overmacht te beoordelen door het bestuur in samenspraak met het lid.

In te vullen indien U wenst aan te sluiten als wedstrijdvisser:

KAMPIOENSCHAP ZONDAGVISSEN (36 visplaatsen)

KAMPIOENSCHAP ZATERDAGVISSEN (36 visplaatsen)

EVENTUELE VRAGEN

CLUBINFO: Aanvraag aansluiting

DE BICKEVISSERS