Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement

Reglementen

DE BICKEVISSERS

REGLEMENT KANTINE

In de kantine wordt door de club drank ter beschikking gesteld voor de leden.


Alle leden ontvangen bij hun aansluiting een sleutel van de kantine.

Deze sleutel moet uit eigen beweging worden terugbezorgd bij het beƫindigen van het lidmaatschap.


De prijs per consummatie wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur. Vanaf 2022 bedraagt de prijs per consumptie 1.20€


Het drankverbruik, dat niet direct wordt betaald, moet ONMIDDELLIJK worden ingeschreven in een daartoe voorbehouden boek. Elk lid heeft een genummerd blad, waarvan het nummer overeenkomt met zijn lidnummer.


Wijze van inschrijving: datum + aantal in CIJFERS. In de grijze vakjes mag niets ingevuld of geschreven worden (voorbehouden aan de verantwoordelijke van de kantine).


De leden dienen hun drankverbruik regelmatig af te rekenen.

Het maximum krediet bedraagt 50€.


Bij het bereiken van dit maximum krediet moeten de leden uit eigen beweging het verschuldigde bedrag betalen:

  - ofwel aan de verantwoordelijke van de kantine: de h. Boeykens Jean-Paul

  - ofwel door overschrijving op rek. BE40 1054 0290 2963 van DE BICKEVISSERS


Wie niet uit eigen beweging overgaat tot de betaling, zal per brief worden aangemaand.

Bij niet betaling binnen de ACHT DAGEN zal het blad om het drankverbruik te noteren worden verwijderd en het verbruiken van drank is verboden tot de betaling is ontvangen.


Een lid die na een tweede aanmaning zijn drankverbruik niet betaald, binnen de gestelde termijn, zal het volgend seizoen NIET meer aanvaard worden als lid. De sleutel van de kantine moet worden terugbezorgd.


Begin november worden de eindafrekeningen opgemaakt en verstuurd.

Deze eindafrekening MOET betaald worden VOOR 01 DECEMBER.

Elk lid die zijn eindafrekening niet betaald heeft op de gestelde datum zal het volgend seizoen niet meer aanvaard worden als lid.


Het drankverbruik na het opmaken van de eindafrekening zal worden ingeschreven op het volgend seizoen.


Er geldt een algemeen rookverbod in de kantine. 


Het bestuur.