Start
Club
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd

01. Uren wedstrijden – Trekking visplaatsen.

Opening en sluiting seizoen: van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u

Oefenwedstrijd zondagvissen: van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u

Oefenwedstrijd zaterdagvissen: van 13u tot 17u

Kampioenschap zondagvissen: van 8u tot 12u en van 13u tot 16u.

Kampioenschap zaterdagvissen: van 13u30 tot 18u.

Grote prijzen - Koppelwedstrijden: van 8u tot 12u en van 13u tot 16u.

Grote prijs voorzitter: van 7u tot 12u en van 13u30 tot 19u

Memorial Marathon zaterdagvissen: van 7u tot 12u en van 13u tot 18u

TREKKKING VISPLAATSEN: één uur voor aanvang van de wedstrijd.


02. Opmaken uitslagen en rangschikkingen.

Kampioenschap zaterdag- en zondagvissen

A. Kampioenschap: (8 reeksen)

Er wordt gevist in sectoren: 3 sectoren van 12 visplaatsen.

Dagklassement per sector: 1 punt per gram (zuiver gewicht).

    Rangschikking dagklassement: 1. Hoogste gewicht – 2. Laagste nummer visplaats.

Punten per sector: Van plaats 1 tot 12:  15 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 en 2 punten.

    Gelijk gewicht = gelijk aantal punten.

    Geen vis: Punten voorzien voor de laatste plaats in de sector.

                      De betrokken visser moet de wedstrijdleider laten vaststellen dat hij geen vis heeft gevangen.

    Niet laten wegen van de gevangen vis: 1 punt.

Eindklassement: wordt opgemaakt door optelling van de behaalde punten in de sectoren in ZEVEN van de ACHT reeksen. (De zeven beste uitslagen worden in aanmerking genomen). Om opgenomen te worden in het eindklassement moet men aan minstens ZES reeksen hebben deelgenomen.

B. Koningschap zaterdag- en zondagvissen: (1 reeks)

De visser met het meest aantal vissen is KONING.

Rangschikking: 1. Aantal vissen - 2. Hoogste gewicht - 3. Laagste nummer visplaats.

Alle andere wedstrijden

   De uitslag wordt opgemaakt naar rata van 1 punt per gram (zuiver gewicht).

  Ingeval van gelijkheid: visser met laagste nummer visplaats eerst.


03. De inleg per wedstrijd wordt jaarlijks door het bestuur bepaald en zal worden besteed als prijzengeld en aan prijzen voor het eindklassement.


04. De visser moet aanwezig of ingeschreven zijn op het ogenblijk van de trekking van de visplaatsen.

Elk lid mag indien hij dit wenst zijn plaatsnummer zelf trekken.


05. Het start- en eindsignaal wordt gegeven door de wedstrijdleider.

Op het eindsignaal moeten alle hengels uit het water, een reeds gehaakte vis die zich nog in het water bevindt moet binnen de 30 minuten worden geland.


06. Amorceren - voederen.

       Het voederen met amorce en drijvende korrels is verboden in alle wedstrijden

       Er mag enkel gevoederd worden met zinkende korrels, kempzaad, maïs, tarwe, casters en/of maden.

       Aan de haak is alles toegelaten.

       Vissen met "de bol" aan de haak is toegelaten onder volgende voorwaarden:

          - Wedstrijden enkel in de voor- of namiddag in 1 etappe:              maximum 200 gram per visser - per wedstrijd.

          - Wedstrijden over een ganse dag in 2 etappes:                              maximum 250 gram per visser - per wedstrijd.

       Het CUPPEN van zinkende korrels, kempzaad, maïs, tarwe, casters en/of maden is toegelaten.

       Amorce vers de vase en TUBIFEX zijn verboden.

       Het is verboden wanneer men vroegtijdig de wedstrijd verlaat om overschotten van amorce, korrels, kempzaad, maïs,

       casters en/of maden in de vijver te werpen voor het einde van de wedstrijd.


07. Tijdens de wedstrijden is het vissen met drijvend aas (korrels, brood enz.) op de oppervlakte van het water verboden.


08. Tijdens de wedstrijden mag er slechts gevist worden met EEN HENGEL en ZONDER MOLEN.

 De lengte van de hengel (vaste stok) is beperkt tot 10 meter en de lengte van het snoer tot 4 meter.

       Een elastiek is enkel toegelaten in maximum het eerste en het tweede topdeel van de hengel.

       Het gebruik van een holle elastiek is verboden.

       Het gebruik van het "ELASTIGATE" systeem of elk ander systeem waarbij de elastiek kan worden

       gemanipuleerd via een opening in de hengel is verboden.


09. Tijdens de wedstrijden is alle hulp van medevissers en derden verboden.


10. Schuin vissen is toegelaten onder volgende voorwaarden:

       - de andere vissers mogen niet worden gehinderd.

       - op de vier hoekplaatsen mag schuin gevist worden alleen in de richting van de hoek.

     - op de andere visplaatsen is het schuin vissen beperkt tot het kantvissen en tot maximum 2,5 meter alleen rechts

       van de visplaats of tot aan de naastliggende visplaats (alleen rechts) indien deze onbezet is.


11. Leefnet

De lengte van het leefnet moet minstens 2 meter zijn.

Het gebruik van twee leefnetten is verplicht van zodra het gewicht van de gevangen vis meer bedraagt dan 20 kg. De gevangen vis moet zoveel mogelijk verdeeld worden over de twee leefnetten.

Per leefnet wordt een gewicht van 20 kg toegestaan met een max. van 25 kg; bij overschrijding wordt slechts 25 kg toegekend. Een visser die meer dan twee leefnetten nodig heeft, kan op eigen verzoek zijn vis laten wegen tijdens de middagpauze ofwel een leefnet gebruiken van de club.


12. Enkel de gevangen vissen die gehaakt zijn met de eigen vishaak tellen, de plaats waar de vis is gehaakt heeft geen belang. Vissen die op een andere manier worden gevangen moeten worden teruggezet.

       Een vis gevangen aan een gebroken draad, zelfs al is het je eigen draad, telt niet mee.


13. De visser mag zijn visplaats niet verlaten bij het binnenhalen van de vis.3

Bij het verlaten van de visplaats moet de vislijn uit het water worden genomen.

Visplaats = tot één meter rechts, één meter links en één meter achter de visbak.


14. Het onthaken van de vis moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren teneinde de vis zo weinig mogelijk te beschadigen; het gebruik van een handdoek of vod is ten strengste verboden.


15. Elk lid moet bij de telling en de weging van zijn vis aanwezig zijn. Latere klachten zullen dan ook niet meer aangenomen worden. De gevangen vis mag NIET worden meegenomen en dient onmiddellijk na de weging worden teruggezet.


16. Diversen.

Koppelwedstrijden:

   Eén plaatsnummer per koppel.

   Eén van beide vissers neemt plaats links van de betonplaat, in de vier hoeken links of rechts naar keuze.

   Indien er max. 18 koppels deelnemen zullen de pare of onpare plaatsnummers niet worden gebruikt.

Interclub - herfstcriterium - koppel speciaal:

Afzonderlijk reglement.


17. Niet-officiële wedstrijden zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

         - Minstens VIER deelnemers.

         - Aanwezigheid van een bestuurslid is verplicht.

         - Tijdens de duur van de wedstrijd is het leefnet toegelaten.

         - De gevangen vis moet worden teruggezet.


18. Elk lid dat betrapt wordt het niet naleven van het wedstrijdreglement zal uit de wedstrijd worden gesloten.

RODE TEKST: wijzigingen vanaf seioen 2018

WEDSTRIJDREGLEMENT

Reglementen

DE BICKEVISSERS