Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Wedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT 2023

RODE TEKST: NIEUW vanaf seizoen 2023

01. Uren wedstrijden – Trekking visplaatsen.

Opening en sluiting seizoen: van 8u30 tot 12u en van 13u15 tot 16u30.

Kampioenschap zondagvissen: van 8u tot 12u en van 13u15 tot 16u30.

Kampioenschap zaterdagvissen: van 13u30 tot 18u.

Open wedstrijden woensdagvissen: van 8u30u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (trekking visplaatsen om 07u30).

Grote prijzen - Koppelwedstrijden: van 8u tot 12u en van 13u15 tot 16u.30.

Triovissen: van 7u tot 12h00 en van 13h00 tot 18u.

Grote prijs voorzitter: van 7u tot 12u en van 13u15 tot 17u.

Marathon zaterdagvissen: van 7u tot 12u en van 13u15 tot 17u.

TREKKKING VISPLAATSEN: één uur voor aanvang van de wedstrijd.


02. Opmaken uitslagen en rangschikkingen.

A. Kampioenschap zaterdag- en zondagvissen (8 reeksen)

Er wordt gevist in sectoren: 2 sectoren van 18 visplaatsen.

Dagklassement per sector: 1 punt per gram (zuiver gewicht).

              Rangschikking dagklassement: 1. Hoogste gewicht – 2.bij gelijk gewicht laagste nummer visplaats.

Punten per sector: Van plaats 1 tot 18: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 punten.             

              Geen vis: Punten voorzien voor de laatste plaats in de sector.

                              De betrokken visser moet de wedstrijdleider laten vaststellen dat hij geen vis heeft gevangen.

              De gevangen vis tijdens de wesdstrijd MOET GEWOGEN worden en mag NIET teruggezet worden.

Bij uitsluiting uit de wedstrijd: 40 punten (deze punten komen niet in aanmerking bij een ev correctie bij het    eindklassement). Eindklassement: wordt opgemaakt door optelling van de behaalde punten in de sectoren in ZEVEN(7) van de ACHT(8) reeksen. (De zeven(7) beste uitslagen worden in aanmerking genomen). Om opgenomen te worden in het eindklassement moet men aan minstens ZES(6) reeksen hebben deelgenomen.                                                                      De deelnemer met het minst aantal punten is kampioen.

B. Koningschap zaterdag- en zondagvissen: (1 reeks)

De visser met het meest aantal vissen is KONING.

Rangschikking: 1. Aantal vissen – 2. Hoogste gewicht 3. Laagste nummer visplaats.

C. Alle andere wedstrijden

De uitslag wordt opgemaakt naar rata van 1 punt per gram (zuiver gewicht).

Ingeval van gelijkheid: visser met laagste nummer visplaats eerst.

D. Open wedstrijden woensdag (10 reeksen)

Dagklassement: 1 punt per gram (zuiver gewicht).

                Rangschikking dagklassement: 1. Hoogste gewicht – 2. bij gelijk gewicht laagste nummer visplaats     

.               De gevangen vis tijdens de wesdstrijd MOET GEWOGEN worden en mag NIET teruggezet worden.

                Bij uitsluiting uit de wedstrijd: 0 punten


03. De inleg per wedstrijd wordt jaarlijks door het bestuur bepaald en zal worden besteed als prijzengeld en aan prijzen voor het eindklassement.


04. De visser moet aanwezig of ingeschreven zijn op het ogenblijk van de trekking van de visplaatsen.

Elk lid mag indien hij dit wenst zijn plaatsnummer zelf trekken.


05. Het start- en eindsignaal wordt gegeven door de wedstrijdleider.

Op het eindsignaal moeten alle hengels uit het water, een reeds gehaakte vis die zich nog in het water bevindt moet binnen de 30 minuten worden geland.


06. Amorceren - voederen.

Het voederen met amorce en drijvende korrels is verboden In alle wedstrijden.

Er mag enkel gevoederd worden met zinkende korrels, kempzaad, maïs, tarwe, casters en/of maden.

      De toegelaten hoeveelheden PER VISSER wordt beperkt tot:

Wedstrijden enkel in de voor- of namiddag:

Zinkende voerkorrels: maximum 1 kg (korrels voor aan de haak niet inbegrepen)

Losse partikels om te voederen (maïs, tarwe, kempzaad) alles samen: 1 liter.

Wedstrijden over een ganse dag in 2 etappes:

Zinkende voerkorrels: maximum 1,5 kg (korrels voor aan de haak niet inbegrepen)

Losse partikels om te vioederen (maïs, tarwe, kempzaad) alles samen: 1,5 liter.


Aan de haak is alles toegelaten.

Vissen met “de bol” IS VERBODEN.

Wie tijdens de wedstrijd vroeger wil stoppen dan het eindsignaal,is het VERBODEN om zijn resterende voer (maden,korrels,expanders, mais, enz….) in de vijver te loodsen.

Alle toegelaten visvoer en haakaas dat zal gebruikt worden tijdens de wedstrijd moet voor aanvang van de wedstrijd op visplaats aanwezig zijn. Het is bijgevolg VERBODEN om visvoer en/of haakaas op te halen in de auto of te ontvangen van derden vanaf het begin van de wedstrijd tot het einde van de wedstrijd.

Het CUPPEN van zinkende korrels, kempzaad, maïs, tarwe, casters en/of maden is toegelaten.

Amorce vers de vase en TUBIFEX zijn verboden.


07. Tijdens de wedstrijden is het vissen met drijvend aas (korrels, brood enz.) op de oppervlakte van het water verboden.


08. Tijdens de wedstrijden mag er slechts gevist worden met EEN HENGEL en ZONDER MOLEN.

De lengte van de hengel (vaste stok) is beperkt tot 10 meter en de lengte van het snoer tot 4 meter.

Een elastiek is enkel toegelaten in maximum het eerste en het tweede topdeel van de hengel.

Het gebruik van een holle elastiek is verboden.

Het gebruik van het “PULA” systeem is toegelaten. 


09. De deelnemende vissers mogen elkaar helpen. Hulp van derden is verboden.

Hulp bieden is een vrije keuze en in geen geval een verplichting.


10. Schuin vissen:

Schuin vissen is enkel en alleen toegelaten op de vier hoekplaatsen in de richting van de hoek.

Halfwater vissen is verboden 

      Kantvissen is toegelaten tot 1 meter uit de kant en tot maximum 2,5 meter naast de visplaats of tot aan de naastliggende visplaats

       indien deze niet is bezet.                             

- op de vier hoekplaatsen alleen in de richting van de hoek.

- als de visplaats rechts bezet is en de visplaats links vrij, dan alleen links van de visplaats.

- op koppelwedstrijden met maximum 18 koppels links en rechts van de visplaats.

- in alle andere gevallen alleen rechts van de visplaats.


11. Leefnet

De lengte van het leefnet moet minstens 2 meter zijn.

Het gebruik van twee leefnetten is verplicht van zodra het gewicht van de gevangen vis meer bedraagt dan 20 kg.

De gevangen vis moet zoveel mogelijk verdeeld worden over de twee leefnetten.

Per leefnet wordt een gewicht van 20 kg toegestaan met een max. van 25 kg; bij overschrijding wordt slechts 20 kg toegekend. Een visser die meer dan twee leefnetten nodig heeft kan een leefnet gebruiken van de club. Leefnetten en schepnetten moeten voor elke wedstrijd ontsmet worden in de daartoe voorziene citerne vooraan de vijver.


12. Enkel de gevangen vissen die gehaakt zijn met de eigen vishaak tellen, de plaats waar de vis is gehaakt heeft geen belang. Vissen die op een andere manier worden gevangen moeten worden teruggezet.

Een vis gevangen aan een gebroken draad zelfs al is het je eigen gebroken draad telt niet mee.


13. De visser mag zijn visplaats niet verlaten bij het binnenhalen van de vis.

Bij het verlaten van de visplaats moet de vislijn uit het water worden genomen.

Visplaats = tot één meter rechts, één meter links en één meter achter de visbak.


14. Het onthaken van de vis moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren teneinde de vis zo weinig mogelijk te beschadigen; het gebruik van een handdoek of vod is ten strengste verboden.

      Vanaf 01 Mei 2021 moet ieder lid in het bezit zijn van een onthaakmat, dit om te vermijden dat de gevangen vis op de grond (gras)

      wordt onthaakt.


15. Het wegen van de vis zal gebeuren tijdens de middagpauze en na afloop van de wedstrijd. Elk lid moet bij de telling en de weging van zijn vis aanwezig zijn. Aan iedere wedstrijdvisser wordt gevraagd om de leefnetten los te maken. Latere klachten zullen dan ook niet meer aangenomen worden.

16. Diversen.

Koppelwedstrijden:

Eén plaatsnummer per koppel.

Eén van beide vissers neemt plaats links van de betonplaat, in de vier hoeken links of rechts naar keuze.

Indien er max. 18 koppels deelnemen zullen de pare of onpare plaatsnummers niet worden gebruikt.

Herfstcriterium – Koppel speciaal – Tweedaagse koppel - Herdenkingsmarathon:

Afzonderlijk reglement.


17. Elk lid dat betrapt wordt op het niet naleven van het wedstrijdreglement zal een sanctie oplopen die kan gaan van een verwiitiging tot uitsluiting uit de wedstrijd afhankelijk van de ernst van de overtreding.

De wedstrijdleider(s) moet(en) de overtreding vaststellen en zullen in overleg een beslissing nemen.


18. Er geldt er een algemeen rookverbod in de kantine.


Het bestuur.


 

Reglementen

DE BICKEVISSERS