Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club

Mededelingen

DE BICKEVISSERS

MEDEDELINGEN SEIZOEN 2019


1. Bestuur 2019.

    Op de A.V. van 17 november 2018 heeft niemand zich kandidaat gesteld.

    Het bestuur blijft bijgevolg ongewijzigd.

    Voorzitter: Dauw Leo

    Ondervoorzitter en hulpsecretaris: Reygaerts Yves

    Secretaris-schatbewaarder: De Cooman Roger

    Leden: Boeykens Jean-Paul, De Cooman Jan, De Kinder Herman, Goossens Jean-Paul,

               Van De Maele Nico, Van De Maele Patrick en Van Der Putten Willy.


2. Reglementen.

    Het wedstrijdreglement werd volledig herzien en aangepast. Alle andere reglementen blijven ongewijzigd.

    De reglementen kunnen worden geraadpleegd in de “Kantine” en op de “website” en zijn op aanvraag te verkrijgen bij

    de secretaris.

  

3. Prijzengeld wedstrijden.

    Het prijzengeld dat wordt uitbetaald na afloop van elke wedstrijd moet ofwel persoonlijk worden afgehaald ofwel het

    laten afhalen door iemand anders.

    Het prijzengeld dat op de wedstrijddag niet is afgehaald gaat terug naar de clubkas.


4. De voorwaarde voor deelname aan de Tweedaagse koppel en Herdenkingsmarathon blijft van kracht.

    Om te mogen deelnemen aan de tweedaagse koppel zal één lid van het koppel moeten deelgenomen hebben aan

    minstens 3 wedstijden (Kampioenschap, Grote prijzen en/of Koppelwedstijden) van het lopend seizoen

    Deze voorwaarde geldt eveneens voor ieder lid die wenst deel te nemen aan de herdenkingsmarathon.


5. Opvolging visbestand.

    Om de grootte van het visbestand te kunnen opvolgen wordt gevraagd om alle dode vissen die van de vijver worden

    afgeschept en verwijderd te noteren in een daartoe bestemde map in de kantine.


6. Bereikbaarheid leden.

    De leden worden verzocht volgende wijzigingen te melden aan de secretaris:

       Adreswijziging.

       Wijziging van telefoonnummer en /of GSM

       Een nieuw emailadres of een wijziging ervan.


7. Aandacht drankverbruik.

    Tijdens het seizoen 2018 werden 90 dranken verbruikt zonder in te schrijven.

    Het bestuur vraagt meer aandacht en eerlijkheid bij het noteren van het drankverbruik.

    Het tegoed houden van drank belet een degelijke controle en wordt verboden.

    Elke consummatie, die niet direct wordt betaald, moet ONMIDDELLIJK worden ingeschreven.

    Sancties: Eerste inbreuk: verwittiging – Tweede inbreuk: uitsluiting


    Het maximum krediet bedraagt 50€. Bij het bereiken van dit maximum krediet moeten de leden uit eigen beweging

    het verschuldigde bedrag betalen:

     - ofwel aan de verantwoordelijke van de kantine: de h. Reygaerts Yves

     - ofwel door overschrijving op rek. BE40 1054 0290 2963 van DE BICKEVISSERS


8. Bijdrage genodigden 2019.

    De bijdrage voor het seizoen 2019 bedraagt 5 euro

    De datum, de naam van het lid en van de genodigde moet worden ingeschreven in een daartoe voorbehouden

    register VOOR MEN BEGINT TE VISSEN. De afrekening zal gebeuren op het einde van het seizoen.


8. Drankprijs 2019: prijs van alle dranken: 1 eurouitgezonderd KRIEK: 2 euro.

                              één kriek in te schrijven als 2 consummaties.Het bestuur wenst alle leden een succesrijk seizoen 2019.