Start
Club
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd

Mededelingen

DE BICKEVISSERS

MEDEDELINGEN SEIZOEN 20181. Bestuur 2018.

    Voorzitter: Dauw Leo

    Ondervoorzitter en hulpsecretaris: Reygaerts Yves

    Secretaris-schatbewaarder: De Cooman Roger

    Leden: Boeykens Jean-Paul, De Cooman Jan, De Kinder Herman, Goossens Jean-Paul,

                 Van De Maele Nico, Van De Maele Patrick en Van Der Putten Willy.


2. Wijzigingen reglementen.

    KLIK HIER

   

    Alle reglementen kunnen worden geraadpleegd in de “Kantine” en op de “website” en zijn op aanvraag te

    verkrijgen bij de secretaris.


3. Voorwaarde deelname Tweedaagse koppel en Herdenkingsmarathon.

    Om te mogen deelnemen aan de tweedaagse koppel zal één lid van het koppel moeten deelgenomen

    hebben aan minstens 3 wedstijden (Kampioenschap, Grote prijzen en/of Koppelwedstijden) van het

    lopend seizoen.

    Deze voorwaarde geldt eveneens voor iedereen die wenst deel te nemen aan de herdenkingsmarathon.


4. Viszetting 2018.

    Najaar 2017: 350 kg karper (reeds uitgezet).


5. Opvolging visbestand.

    Om de grootte van het visbestand te kunnen opvolgen wordt gevraagd om alle dode vissen die van

    de vijver worden afgeschept en verwijderd te noteren in een daartoe bestemde map in de kantine.

    Datum, naam, aantal en totaal gewicht moeten worden ingeschreven per vissoort.


6. Afval.

    De leden worden verzocht hun eigen afval (etensresten, blikjes enz.) mee te nemen naar huis.

    De vuilnisbak in de kantine is enkel bestemd voor het afval eigen aan de kantine.

    De leden worden tevens verzocht kroonkurken van flesjes niet achter te laten in het gras (gevaar bij

    grasmaaien).


7. Bereikbaarheid leden.

    Teneinde bereikbaar te blijven worden de leden verzocht adreswijzigingen en wijzigingen van

    telefoonnummer, email en/of GSM mede te delen aan de secretaris.


8. Bijdrage genodigden 2018.

    De bijdrage voor het seizoen 2018 bedraagt 5 euro

    De datum, de naam van het lid en van de genodigde moet worden ingeschreven in een daartoe

    voorbehouden register VOOR MEN BEGINT TE VISSEN.

    De afrekening zal gebeuren op het einde van het seizoen.


9. Drankprijs 2018: prijs van alle dranken: 1 euro.Het bestuur wenst alle leden een succesrijk seizoen 2018.