Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Wedstrijd
Reglement

Mededelingen

DE BICKEVISSERS

MEDEDELINGEN SEIZOEN 2022


1. Bestuur 2022.

    Voorzitter: Dauw Leo

    Ondervoorzitter: De Cooman Jan

    Secretaris-schatbewaarder: Reygaerts Yves

    Leden: Boeykens Jean-Paul, De Kinder Herman, Van De Maele Nico, Van De Maele Patrick en Baillieu Rudy.


2. Aanpassing reglementen.

    Zie: REGLEMENTEN

    De reglementen kunnen worden geraadpleegd in de “Kantine” en op de “website” en zijn op aanvraag te verkrijgen bij

    de secretaris.

 

3. Bereikbaarheid leden.

    De leden worden verzocht volgende wijzigingen te melden aan de secretaris:

       Adreswijziging.

       Wijziging van telefoonnummer en /of GSM

       Een nieuw emailadres of een wijziging ervan.


4. Aandacht drankverbruik.

    Het bestuur vraagt de nodige aandacht en eerlijkheid bij het noteren van het drankverbruik.

    Het tegoed houden van drank belet een degelijke controle en wordt verboden.

    Elke consummatie, die niet direct wordt betaald, moet ONMIDDELLIJK worden ingeschreven.

    Sancties: Eerste inbreuk: verwittiging – Tweede inbreuk: uitsluiting


    Het maximum krediet bedraagt 50€. Bij het bereiken van dit maximum krediet moeten de leden uit eigen beweging

    het verschuldigde bedrag betalen:

     - ofwel aan de verantwoordelijke van de kantine: de h. Reygaerts Yves

     - ofwel door overschrijving op rek. BE40 1054 0290 2963 van DE BICKEVISSERS


5. Bijdrage genodigden 2022.

    De bijdrage voor het seizoen 2022 bedraagt 5 euro

    De datum, de naam van het lid en van de genodigde moet worden ingeschreven in een daartoe voorbehouden

    register VOOR MEN BEGINT TE VISSEN. De afrekening zal gebeuren op het einde van het seizoen.


6. Drankprijs 2022: prijs van alle dranken: 1.20 euro.Het bestuur wenst alle leden een succesrijk seizoen 2022.