Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Reglement
Reglement
Reglement
Club

Mededelingen

DE BICKEVISSERS

Wijzigingen reglementen

(van kracht vanaf het seizoen 2020)

 

CLUBREGLEMENT.

Punt 1: Het bestuur bestaat uit: één voorzitter, één ondervoorzitter en zeven bestuursleden.

             De secretarisschatbewaarder maakt ambtshalve deel uit van het bestuur, zonder stemrecht, en

             wordt aangeduid door het bestuur.

             VERVANGEN DOOR:

             Het bestuur bestaat uit: één voorzitter, één ondervoorzitter, één secretarisschatbewaarder en

             zes bestuursleden.


Punt 6: De leden mogen alle dagen vissen met twéé lijnen al dan niet voorzien van een molen.

             Max. grootte haak: Nr. 8.

             VERVANGEN DOOR:

             De leden mogen alle dagen vissen met twéé vaste lijnen zonder molen. (Vissen met de werphengel

             is verboden). Max. grootte haak: Nr. 8. Max. dikte van de lijntjes : 20/100.


Punt 10: NIEUW: Er geldt een algemeen rookverbod in de kantine vanaf seizoen 2020.


Punt 10 wordt punt 11.


WEDSTRIJDREGLEMENT.

01: Uren wedstrijden – Trekking visplaatsen.

       Opening en sluiting seizoen: van 8u30 tot 12u en van 13u15 tot 16u30 i.p.v.13u tot 16u

       Kampioenschap zondagvissen: van 8u tot 12u en van 13u15 tot 16u30 i.p.v. 13u tot 16u

       Triovissen: van 7u tot 18u i.p.v. 7u tot 19u

       Grote prijs voorzitter: van 7u tot 12u en van 13u tot 18u i.p.v. 13u30 tot 19u


06: Amorceren – voederen.

      SCHRAPPEN:

      De hoeveelheid voerkorrels is droog of nat en moet worden gewogen bij de inschrijving.

      SCHRAPPEN:

       Vissen met “de bol” aan de haak is toegelaten onder volgende voorwaarden:

          Wedstrijden enkel in de voor- of namiddag in 1 etappe: max. 200 gram per visser – per wedstrijd.

          Wedstrijden over een ganse dag in 2 etappes: max. 300 gram per visser – per wedstrijd.

          De hoeveelheid “BOL” is droog of nat en moet worden gewogen bij de inschrijving.

       TOEVOEGEN:

        Vissen met "de bol" IS VERBODEN.10: Kantvissen is toegelaten tot 1 meter uit de kant i.p.v. 2 meter.


15: TOEVOEGEN: Aan iedere wedstrijdvisser wordt gevraagd om de leefnetten los te maken


TOEVOEGEN:

18. Vanaf seizoen 2020 geldt er een algemeen rookverbod in de kantine.De volledige tekst van alle reglementen is te raadplegen op de website en in de kantine.